Säker vägvisning sedan år 1968

Hållbara stolp- och fundamentlösningar för vägsäkerheten.

Produkternas tekniska data

Stolpar

Kompatibla stolpar för alla vägar

Vårt viktigaste mål har alltid varit att förbättra trafikanternas säkerhet. Tack vare vår banbrytande produktplanering och det faktum att vi utnyttjar den senaste tekniken är vi nu en föregångare inom affärsområdet. Hörnstenarna i vår planering är kvalitet, hållbarhet och enkel montering.

Fundament

En grund för kvalitet

Sähkö-Jokinens sortiment omfattar högklassiga betongfundament för alla slags metallstolpar, master och rör. Från vägbelysning till trafikljus och infotavlor.

Övriga produkter

Längre livslängd med reparationskit

Reparationskitet består av två delar. En RST-fläns förstärker ett defekt stolpfundament. Skyddet av rostfritt stål monteras på stolpens bas för att täcka fundamentet och det fästs med betong.

Läs även mer om våra övriga produkter.

Korjaussarja

Säkerhet

Över 1 000 krockar, inte en enda allvarlig personskada

Säkerhet bygger på en innovativ och patenterad konstruktion. När ett fordon krockar mot en stolpe slits stommens delar sönder från varandra och fordonet stannar på ett kontrollerat sätt. Vid en krock väjs KAPU®-belysningsstolpen undan eller böjs framför fordonet, beroende på modell, för att stanna fordonet på ett säkert sätt. Fram till idag har över 1 000 fordon krockat med en KAPU®-stolpe utan några allvarliga följder.

Kommentaren av en person som har krockat med en KAPU®-stolpe säger mycket

”Orden räcker inte till för att uttrycka mitt tack till planerarna av de här innovativa produkterna. Tack vare dem kunde jag gå från olycksplatsen på egna ben. Jag hoppas att min erfarenhet ska leda till att krocksäkra stolpar börjar användas i allt större omfattning så att alla trafikanter även i framtiden skall nå fram till sin destination. Allt gick bra för mig – jag är vid liv och kan berätta min historia.”

Montering

Våra produkter har planerats ur montörens synvinkel.

Från första början har trafikanternas säkerhet och nya innovationer hjälpt oss vidare i vår verksamhet. Vår ledstjärna är produktens hållbarhet och enkel montering.

Vi säkerställer kvaliteten genom att tillverka alla våra produkter i vår egen produktionsanläggning i Norrmark i Satakunta. En automatiserad produktionslinje och effektiva produktionsmetoder garanterar produkter av jämn kvalitet och exakta mått.

Om oss

Målet är säkerhet, vår värdering är familjen

Sähkö-Jokinen är Finlands ledande utvecklare och tillverkare av produkter inom utomhusbelysning. Kärnan i vår affärsverksamhet utgörs av ett unikt sortiment av stolpar för vägbelysning, trafikljus och infotavlor samt master och högklassiga betongfundament som är perfekt anpassade till dessa. Innovativ produktplanering och det faktum att vi utnyttjar den senaste tekniken har gjort oss till en föregångare inom branschen.

Över en miljon av våra omsorgsfullt tillverkade betongfundament bär upp olika slags stolpar runt om i Europa.

Vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning finns i Norrmark.