SJ

SJ

Ett fundament med justerskruvsinfästning för lyktstolpar, master, infotavlor, trafikljus och -märken.

Betongfundamentet är utrustat med en rostfri juster-/fästskruvsmekanism. Robust konformat fundament, sidornas utskjutande vingar och bottnens breda fotdel garanterar de bästa DL3-värdena. Fundamentets övre del är skyddat med väderbeständig plast, som skyddar betongarmeringen.

Leveransen inkluderar även ett väderbeständigt EPDM-tätningsgummi, som i SJ-modellen är kraftigt format. Gummit hindrar regn- och stänkvatten samt lösa stenar från att komma in i fundamentet. Gummit stiger inte upp från fundamentets yta, eftersom den nedre delen sitter tätt mellan justerskruven och stolpen. Fundamentets kabelöppningar av plast har en diameter på 110 mm. Fundamentet fås med två eller fyra kabelöppningar.

Broschyr över SJ- och Sj-TER-fundament med fyra kabelöppningar.

  • Alla SJ-fundament på den här sidan är försedda med kabelöppningar av plast.
  • Kabelöppningarna av plast för SJ-4/1100, SJ-4/2200, SJ-4a, SJ-4b och SJ-4c har en diameter på 90 mm.
  • Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Produkternas tekniska data