SJP

SJP

Lämpar sig för kollisionssäkra och styva trästolpar. Snabb justerskruvsinfästning för infästning i stolpen. SJP-fundamentet kan användas för både mark- och luftkabelinstallationer.

Vid installation av markkabel leds kabeln via fundamentets kabelöppning direkt in i trästolpen.

SJP-fundamentet är godkänt av Trafikverket.

Produkternas tekniska data