Säker vägvisning sedan år 1968

Första sidan > Säker vägvisning sedan år 1968

Säker vägvisning sedan år 1968

Sähkö-Jokinen är Finlands ledande utvecklare och tillverkare av produkter inom utomhusbelysning. Kärnan i vår affärsverksamhet utgörs av krocksäkra belysningsstolpar och för dem anpassade högklassiga betongfundament. Innovativ produktplanering och det faktum att vi utnyttjar den senaste tekniken har gjort oss till en föregångare inom branschen.

Vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning finns i Norrmark i Satakunta.

Familjeföretag och historia

Säkerhet är vår mission, familjen vår värdering

Sähkö-Jokinen Oy:s verksamhet inleddes år 1968 som ett enmansföretag inom installation. Till följd av en lovande tillväxt utvidgade elteknikern Antti Jokinen verksamheten till entreprenader inom vägbelysning. Med sina erfarenheter som grund utvecklade Antti Jokinen ett eget fundament med en unik fästteknik för belysningsstolparna. Tillverkningen av fundament inleddes i Norrmark år 1982.

När familjeföretaget hade utvidgats och vuxit i 20 år övertog Antti Jokinens barn ansvaret för företaget. Utvecklandet av krocksäkra belysningsstolpar inleddes år 1992. Innovationens första exemplar tillverkades i den egna fabriken år 1994. Redan några år senare startade exporten.

Idag är Sähkö-Jokinen känt som en ledande och pålitlig leverantör av belysningsmaster och belysningsstolpar. Tiotusentals KAPU®-stolpar lyser upp och ökar säkerheten runt om i Europa.

Produktutveckling och produktion

Från första början har trafikanternas säkerhet och nya innovationer hjälpt oss vidare i vår verksamhet. Vår ledstjärna är produktens hållbarhet och enkel montering.

Vi säkerställer kvaliteten genom att tillverka alla våra produkter i vår egen produktionsanläggning i Norrmark i Satakunta. En automatiserad produktionslinje och effektiva produktionsmetoder garanterar produkter av jämn kvalitet och exakta mått.

Vi använder oss av kvalitetssystemet ISO 9001:2000. Dessutom har produktfamiljen KAPU® rätt att använda CE-märkning, som garanterar att de kvalitetskrav som ställs på produkterna uppfylls.

Patent ger skydd

Våra produkter och produktionsmetoder har beviljats flera olika patent. Belysningsstolparna som ger efter eller böjs undan i en krocksituation har gjort oss till en marknadsledare. Även fundamentens utformade kabelöppningar av plast är ett resultat av Sähkö-Jokinens egen produktutveckling.