Det lönar sig att investera

Första sidan > Säkerhet > Det lönar sig att investera

Det lönar sig att investera

Det lönar sig att investera i säkerhetsstolpar

En investering i KAPU® säkerhetsstolpar betalar sig redan inom fyra år.

Nuvarande montering

Skötselkostnader 2 590 €/km x a
Kollisionskostnader 9 800 €/km x a
Tot. 12 390 €/km x a

Sanering

Nedmontering av gamla stolpar 3 360 €/km x a
Byggande av ny belysning 32 800 €/km x a
Tot. 36 160 €/km x a

Ny montering

Skötselkostnader 1 800 €/km x a
Kollisionskostnader 1 600 €/km x a
Tot. 3 400 €/km x a

 Ungefärlig återbetalningstid 36 160/(12 390 – 3 400) tot. 4 år