KAPU®-NE stolpar för trafikljus

Första sidan > Stolpar > KAPU®-NE stolpar för trafikljus

TRAFIK

KAPU®-NE trafikljusstolparna har utvecklats för att väja vid lägre kollisionshastigheter än belysningsstolpar. Stolparnas höjd varierar mellan tre och sex meter.

Statistiken visar att ödesdigra kollisionsolyckor är överraskande vanliga, både i lägre hastigheter och på vägar i tätorter. Allt oftare utarbetas kollisionssäkra stolpar även för dessa objekt, såsom till exempel versionen av KAPU®-NE för trafikljus.

Redan en kollisionshastighet på 35 km/h kan vara ödesdiger för en människa. Det är den lägsta hastigheten för krocktest enligt eurostandard och KAPU®-NE-stolparna har klarat testen med utmärkt resultat.

EN 12767-klassificering: 70,NE,2

  • Patenterad varmförzinkad konformad stålstolpe.
  • Uppfyller standarderna:
    • EN 12767:2007
    • EN 40-5
    • EN ISO 1461
  • CE-märkt
  • Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Produkternas tekniska data